Danh Mục Dịch Vụ

Xem thêm

Buổi đào tạo phần mềm có số lượng người lên đến hơn 500, không dám tin ở đơn vị cho thuê lại có đội ngũ suport nhiệt tình kèm kiến thức tốt như vậy. Đáng nhẽ ra sẽ cần thuê thêm rất nhiều nhân viên IT ngoài để phục vụ buổi đào tạo được diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng nhờ có phía Công ty và Đội ngũ Nhân viên tôi hoàn toàn yên tâm về buổi Đào tạo Cảm ơn Công ty và Đội ngũ Nhân viên

Phùng Diện

Kỹ sư Công nghệ Thông tin