Sản Phẩm Mới

  • Thuê Laptop Tập huấn Phần Mềm Tỉnh Lạng Sơn

    Thuê Laptop Tập huấn Phần Mềm Tỉnh Lạng Sơn

    Lạng Sơn: Tập huấn phần mềm kiểm kê đất đai Hotline: 033 2929 444  Sáng ngày 02/8, Sở TN&MT Lạng Sơn phối hợp cùng công ty Thái Sơn tổ chức tập huấn phần mềm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Học...