Cho thuê laptop tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước

Cho thuê laptop tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước

 Trong 02 ngày 11 và 12/5/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho hơn 40 công chức, viên chức phụ trách công tác quản lý tài sản thuộc Văn phòng KTNN, 13 KTNN khu vực và 03 đơn vị sự nghiệp. Lớp học do giảng viên của Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật – Bộ Tài chính hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm.
Phần mềm quản lý tài sản nhà nước là ứng dụng tin học trực tuyến được triển khai rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong cả nước nhằm thực hiện: Quản lý thông tin hình thành tất cả các loại tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Quản lý thông tin biến động về tăng giảm nguyên giá, thay đổi thông tin, cho thuê, điều chuyển, bán nhượng, thu hồi, thanh lý, tiêu hủy… TSCĐ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Theo dõi giá trị khấu hao, hao mòn TSCĐ; Tạo lập, kết xuất các báo cáo kiểm kê TSCĐ theo yêu cầu; Tổng hợp dữ liệu báo cáo về hệ thống TSCĐ theo từng cấp bậc đơn vị quản lý; Báo cáo tổng hợp và chi tiết về tình hình tăng, giảm hiện trạng sử dụng TSCĐ; Báo cáo công khai kế hoạch mua sắm tài sản; Công khai quản lý, sử dụng TSCĐ; Công khai cho thuê TSCĐ, Công khai điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng, thu hồi, tiêu hủy tài sản nhà nước…
Phần mềm được thiết kế phù hợp với cả hai mô hình triển khai tập trung và phân tán. Với mô hình tập trung phần mềm chạy hoàn toàn trên nền tảng web, dữ liệu được quản lý tập trung. Người sử dụng có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần máy tính được kết nối internet.
Thái Sơn có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê laptop tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý  tài sản nhà nước.

Mọi thông tin xin Quý khách liên hệ:

Công ty Thái Sơn

Hotline: 04.66727374 – 098870 3333 – 091202 8282

Comments

comments

Bài viết liên quan