Cho thuê laptop tại Đà Nẵng tập huấn về kỹ năng xây dựng báo cáo

Cho thuê laptop tại Đà Nẵng tập huấn về kỹ năng xây dựng báo cáo
5 (100%) 4 votes

Thuê máy tính laptop tại Đà Nẵng giới thiệu Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách

Cho thuê laptop tại Đà Nẵng giới thiệu Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách; kỹ năng tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các VBQPPL hiện hành và thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính sách do Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

Cho thuê máy tính tại Đà Nẵng được biết Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về “Kỹ năng xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách; kỹ năng tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các VBQPPL hiện hành  và thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính sách” cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố; đội ngũ cán bộ pháp chế và cán bộ thường xuyên tham mưu công tác xây dựng văn bản của các sở, ngành và Phòng Tư pháp quận, huyện.

Cho thuê máy tính xách tay tại Đà Nẵng cho thấy tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe 3 chuyên đề tập trung vào kỹ năng xây dựng nội dung chính sách theo yêu cầu của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, kỹ năng đánh giá tác động chính sách và kỹ năng thực hiện việc lấy ý kiến đối với nội dung chính sách.

Cho thuê laptop tại Đà Nẵng nhận thất thông qua Hội nghị này, các cán bộ, công chức tập trung nghiên cứu, trao đổi với báo cáo viên để nắm bắt được một số kỹ năng, nghiệp vụ trong xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện quy trình chính sách, chủ thể thực hiện, thời điểm và nội dung đánh giá tác động của chính sách. Qua đó, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách khi áp dụng vào thực tiễn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Cho thuê máy tính tại Đà Nẵng cho rằng đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam” với mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ trong việc xây dựng chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Đà Nẵng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành chính sách ở địa phương.

Comments

comments

Bài viết liên quan